Arkivplan.no

RUTINER

Nordland fylkeskommune har arkiv- og saksbehandlerrutiner som tilgjengeliggjøres i Kvalitetssystemet .

Arkivet har stor fokus på å utarbeide gode rutinebeskrivelser for alle brukere i Nfk. Vi har gjort en større jobb med omskriving og forbedring av rutinene. Rutiner som er ferdig blir lagret i kvalitetssystemet. Rutinene blir også arkivert i WebSak Fokus hvert årsskifte.

Kvalitetssystemet nåes gjennom Nfks intranettside. Når du åpner kvalitetssystemet kommer du til startsiden. Ved å klikke deg inn på: "Felles for Nfk" og "Saksbehandling i Nfk", vil du finne bokser som nevnt i listen nedenfor.

Rutinene i Kvalitetssystemet er delt inn i rutiner for:

  • Møtesekretær og utvalgssekretær
  • Arkivar
  • Enhetsarkivar
  • Retningslinjer for saksbehandling
  • Rutiner for saksbehandling i WebSak Fokus
  • Rutiner for politisk saksbehandling i WebSak Fokus
Laster...