Arkivplan.no

Arkivplan for Nordland fylkeskommune fra 01.09.2017

«Mitt Nordland – mi framtid»

 

Ei god framtid må bygges på solid grunn. Det krever god orden i det vi holder på med. At alt som foregår er dokumentert og arkivert.

Årsaken er enkel: Nordland fylkeskommune legger avgjørende vekt på troverdighet, på åpenhet og god dialog med innbyggere og de som er berørt av alt vi foretar oss.

Derfor er ordene fra den unge vinneren av ungdomskonkurransen "Nordland 2030" så viktig. 

Nordland fylkeskommune arrangerte konkurransen vinteren 2011 i forbindelse med arbeidet med regional planstrategi.

Slagordet peker framover, som vinneren Ida Solhaug sier i sin begrunnelse:

«Nordland bør være et sted å tilbringe framtida si. Hvis jeg skal føle tilhørighet og oppnå selvrealisering, er det avgjørende at Nordland vokser i takt med framtida. Jeg må kunne bygge karriere her, mine barn må få gode oppvekstkår, og mine foreldre må få den omsorgen de fortjener».

Nordland fylkeskommune skal bidra til ei god framtid for alle innbyggerne i fylket. Også derfor skal vi ha gode, moderne og framtidsrettede arkiver. Bare slik kan vi sikre åpen og god dokumentasjon til vårt felles byggverk: «Mitt Nordland – mi framtid».