RUTINER

Nordland fylkeskommune har arkiv- og saksbehandlerrutiner som tilgjengeliggjøres i Kvalitetssystemet .

Arkivet har stor fokus på å utarbeide gode rutinebeskrivelser for alle brukere i Nfk. Vi gjør en større jobb med omskriving og forbedring av rutinene. Rutiner som er ferdig blir lagret i kvalitetssystemet. Rutinene blir også arkivert i WebSak (se arkivsak: 14/563 - 14/565 og 16/5821).

Kvalitetssystemet nåes gjennom Nfks intranettside. Når du åpner kvalitetssystemet kommer du til startsiden. Ved å klikke deg inn på: "Felles for Nfk" og "Saksbehandling i Nfk", vil du finne bokser som nevnt i listen nedenfor.

Rutinene i Kvalitetssystemet er delt inn i rutiner for:

 • Arkivar
 • Superbruker/Postfordeler
 • Møtesekretær
 • Saksbehandler
 • Leder
 • Politisk saksbehandling

Nedenfor er en liste over rutiner vi har laget og rutiner som er under utarbeidelse.

Arkivrutinene er igjen delt inn i:

 1. Daglige rutiner
  1. Postmottak
  2. Journalføring og postfordeling av inngående- og utgående post, og interne dokumenter
  3. Kvalitetssikring
  4. Offentlig journal (postliste)
  5. Innsynsbehandling
  6. Tilgangsstyring
  7. Møte/utvalg
  8. Fagsystem
  9. Opplæring og brukerstøtte
 2. Periodiske rutiner
  1. Makulering
  2. Deponering
 3. Spesialrutiner
  1. Sikkerhetsrutiner
   1. Brannskader
   2. Vannskader
   3. Soppskader
   4. Skadedyr
  2. Systemsvikt
Laster...